Nezakonito obaveštenje

akillitelefon.com usvojio je poštovanje intelektualnih i industrijskih prava i ličnih prava javnosti, poslovnih partnera i trećih lica, kao i poštovanje zakona i zakona.

Što se tiče sadržaja kreiranog od strane članova i korisnika akillitelefon.com, „hosting provajdera“ definisanog Zakonom br. 5651 o „Uređivanju emitovanja na Internetu i borbi protiv zločina počinjenih putem ovih emitovanja“; služi kao "provajder sadržaja" u vezi sa sadržajem koji proizvodi.

akillitelefon.com nema obavezu provjeravati da li je sadržaj koji kreiraju njegovi korisnici i članovi u suprotnosti sa zakonom. akillitelefon.com je usvojio metodu "UPOZORENJE i UKLONITE" za nezakonit sadržaj i sadržaj za koji se smatra da krši prava trećih strana.

Pravna i stvarna lica, susjedi ili srodni nosioci prava ili profesionalna udruženja koja tvrde da neki sadržaji na akillitelefon.com krše lična prava, intelektualna i industrijska prava,

• URL adresa sadržaja koji krši autorska prava i predmet sadržaja koji krši autorska prava,

• ako se radi o stvarnom licu, dokument koji pokazuje njegov identitet, ako je pravno lice, dokument o registraciji komore, ako se radi o profesionalnom udruženju, zamolnica sa potpisom ovlašćenog lica,

• Punomoćje ako se koristi punomoćje,

• Dokument koji pokazuje da ima pravo na zahtjeve u vezi intelektualnih i industrijskih prava,

• Puno ime/titula i otvorene kontakt adrese,

pod uslovom da akillitelefon.com [email zaštićen] mogu slati obavještenja na svoju e-mail adresu. Zahtjeve i pritužbe koje stignu na ovu adresu elektroničke komunikacije će pravna služba razmotriti, a ukoliko to bude potrebno, sadržaj koji je predmet kršenja bit će uklonjen iz sistema akillitelefon.com u najkraćem mogućem roku o čemu će primalac biti obaviješten.