Παράνομη ειδοποίηση

Το akillitelefon.com έχει υιοθετήσει να σέβεται τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και τα προσωπικά δικαιώματα του κοινού, των επιχειρηματικών εταίρων και τρίτων, καθώς και σεβασμό του νόμου και του νόμου.

Όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργείται από τα μέλη και τους χρήστες του akillitelefon.com, ο «πάροχος φιλοξενίας» που ορίζεται στο Νόμο αριθ. χρησιμεύει ως «πάροχος περιεχομένου» για το περιεχόμενο που παράγει.

Το akillitelefon.com δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει εάν το περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες και τα μέλη του είναι αντίθετο με το νόμο. Το akillitelefon.com έχει υιοθετήσει τη μέθοδο "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ και ΑΦΑΙΡΕΣΗ" για παράνομο περιεχόμενο και περιεχόμενο που θεωρείται ότι παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

Πραγματικά και νομικά πρόσωπα, γείτονες ή κάτοχοι συγγενικών δικαιωμάτων ή επαγγελματικές ενώσεις που ισχυρίζονται ότι κάποιο περιεχόμενο στο akillitelefon.com παραβιάζει προσωπικά δικαιώματα, πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα,

• Διεύθυνση URL του παραβατικού περιεχομένου και το θέμα του παραβατικού περιεχομένου,

• Εάν πρόκειται για πραγματικό πρόσωπο, έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά του, εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, έγγραφο εγγραφής επιμελητηρίου, εάν πρόκειται για επαγγελματική ένωση, αίτηση αίτησης με την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου,

• Πληρεξούσιο εάν χρησιμοποιείται πληρεξούσιο,

• Έγγραφο που δείχνει ότι δικαιούται αιτήματα για πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα,

• Πλήρες όνομα/τίτλος και ανοιχτές διευθύνσεις επικοινωνίας,

με την προϋπόθεση ότι το akillitelefon.com [προστασία μέσω email] μπορούν να στείλουν ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Αιτήματα και παράπονα που φτάνουν σε αυτή τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας θα εξετάζονται από τη νομική υπηρεσία, εάν κριθεί απαραίτητο, το περιεχόμενο που υπόκειται σε παραβίαση θα αφαιρεθεί από το σύστημα akillitelefon.com το συντομότερο δυνατό και ο παραλήπτης θα ενημερωθεί.