Personvern

akillitelefon.com, for å beskytte personvernet ditt og sikre at du drar nytte av den teknologiske infrastrukturen som er i bruk på høyeste nivå; har vedtatt ulike personvernprinsipper for din personlige informasjon og datasikkerhet. Disse personvernreglene er bestemt og erklært for å bli brukt angående datainnsamling og/eller bruk på nettsiden akillitelefon.com og alle undernettsteder. Alle disse prinsippene spesifisert ved å besøke og/eller bruke nettsiden akillitelefon.com og/eller bli medlem anses å ha blitt akseptert av brukeren. Den kan foreta rettelser og oppdateringer i "Personvernerklæring"-delen når som helst, uten forvarsel, i tråd med tilbakemeldingene som skal gis til den via en av kontaktadressene som er angitt på akillitelefon.com-siden. akillitelefon.com kan oppdatere delen "Personvernerklæring" med jevne mellomrom, og brukeren kan bli informert om nye utviklinger ved å besøke denne delen med jevne mellomrom. akillitelefon.com vil på ingen måte avsløre til tredjeparter noen personlig informasjon og data som overføres til den elektronisk av besøkende eller brukere gjennom nettstedet akillitelefon.com. akillitelefon.com kan samarbeide med mange tredjepartsinstitusjoner og organisasjoner på ulike måter for å bruke tjenestene den tilbyr mer effektivt. Dette samarbeidet kan være gjennom annonsering, sponsing, tillatelsesmarkedsføring, datadeling og andre lovlige kommersielle metoder. akillitelefon.com erklærer og forplikter seg til at det i sine kommunikasjonsaktiviteter vil utføre autorisert kommunikasjon/markedsføring i henhold til loven, for ikke å kommunisere uten brukerens forespørsel, og å tilby verktøy som vil tillate brukeren å gå ut av systemet gratis og Enkelt. akillitelefon.com vil ikke dele, selge eller tillate at personopplysningene og informasjonen som er overført til den brukes under noen omstendigheter med tredjeparter annet enn de ovennevnte formålene for innsamling av informasjonen. Akillitelefon.com kan registrere IP-adressen til brukerne når det er nødvendig og bruke disse postene til de nevnte formålene, for å identifisere de systemrelaterte problemene på nettstedet og for å løse de mulige problemene som kan oppstå på akillitelefon.com-siden umiddelbart . Disse IP-adressene kan brukes av akillitelefon.com for å identifisere brukere og besøkende i generelle vendinger og for å samle inn omfattende demografiske data. Trafikkdatalagringsforpliktelsene til akillitelefon.com som spesifisert i loven nummerert 5651 er også forbeholdt. For å bli medlem av akillitelefon.com ved å registrere seg eller dra nytte av ulike tjenester og innhold uten å være medlem, kan besøkende sende inn noen av sine personlige opplysninger (navn, etternavn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse osv. .) til akillitelefon.com gjennom skjemaer, de må gis. Denne informasjonen, som akillitelefon.com kan be om under registreringen, kan lagres i systemet. Denne personlige informasjonen som overføres kan også brukes til å kontakte brukere når det er nødvendig. Informasjonen som kan bli forespurt av akillitelefon.com eller informasjonen som overføres av brukeren eller den relevante informasjonen avslørt i transaksjonene som gjøres gjennom nettstedet, brukes av akillitelefon.com og andre personer og institusjoner i samarbeid med det kun for ulike statistiske evalueringer, autorisert kommunikasjon og markedsføring, data, uten å avsløre identiteten til brukeren på noen måte. Det kan brukes i situasjoner som basebygging og markedsundersøkelser. akillitelefon.com kan gi lenker til andre nettsteder på nettstedet. Den kan publisere annonser og/eller søknadsskjemaer for ulike tjenester fra inngåtte tredjeparter. Den kan henvise brukere til nettstedet til annonsøren eller avtalte tredjeparter gjennom disse skjemaene og annonsene. akillitelefon.com bærer ikke noe ansvar for personvernpraksisen og retningslinjene til andre nettsteder som du får tilgang til via denne lenken eller innholdet de inneholder. Personopplysninger som tilhører brukeren er forstått som navn og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon for å identifisere brukeren. akillitelefon.com vil ikke utlevere noen av personopplysningene til selskaper og tredjeparter som akillitelefon.com ikke er i samarbeid med, med mindre annet er angitt i denne personvernerklæringen. akillitelefon.com vil kunne avsløre informasjonen til brukerne til tredjeparter ved å gå utover bestemmelsene i denne personvernerklæringen i tilfellene som er oppført nedenfor. Disse situasjonene er; • Lov, dekret, forskrift mv. I tilfeller der det er nødvendig å overholde forpliktelsene som er pålagt av de juridiske reglene utstedt og i kraft av de kompetente juridiske myndighetene, i saker knyttet til oppfyllelsen av kravene i kontraktene mellom akillitelefon.com og dets brukere og deres gjennomføring, en etterforskning eller etterforskning utført i samsvar med prosedyremetoden av kompetente administrative og/eller rettslige myndigheter I tilfeller der det etterspørres opplysninger om brukerne i tråd med etterforskningen, i tilfeller der det er nødvendig å gi informasjon for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til brukerne, aksepterer akillitelefon.com forpliktelsen til å holde den konfidensielle informasjonen som er gitt til den strengt privat og konfidensiell, for å holde den hemmelig, og for å sikre og opprettholde konfidensialiteten. Med denne meldingen forplikter den seg til å ta alle nødvendige forholdsregler og å vise all sin due diligence for å forhindre at hele eller deler av det kommer inn i det offentlige domene eller uautorisert bruk eller avsløring til en tredjepart. akillitelefon.com kan få informasjon om brukere og deres bruk av nettstedet akillitelefon.com ved å bruke informasjonskapsler, som er en teknisk kommunikasjonsfil. De nevnte tekniske kommunikasjonsfilene består av bittesmå tekstfiler som et nettsted sender til brukerens nettleser for å lagres i hovedminnet. Den tekniske kommunikasjonsfilen forenkler internettbruk i denne forstand ved å lagre relevant status og enkle preferanseinnstillinger for et nettsted på brukerens datamaskin. Denne tekniske kommunikasjonsfilen brukes til å innhente statistisk informasjon om hvor mange som bruker nettstedet i tidsmessige forhold, til hvilket formål, hvor mange ganger en person besøker den aktuelle nettsiden, og hvor lenge vedkommende blir, og for å produsere annonser og innhold med dynamisk variasjon fra brukersider spesielt utviklet for brukere. Den er designet og brukt til å hjelpe. Den tekniske kommunikasjonsfilen er ikke laget for å hente annen personlig informasjon fra hovedminnet. De fleste nettlesere er forberedt på å akseptere denne tekniske kommunikasjonsfilen i installasjonsfasen, men brukere kan alltid endre innstillingene til nettleseren slik at den tekniske kommunikasjonsfilen ikke blir plassert på datamaskinene deres eller det gis en advarsel når en slik fil sendes. Informasjonen som kan bes om fra brukere som svarer på periodiske eller ikke-periodiske undersøkelser som kan organiseres av akillitelefon.com på siden, kan også brukes av akillitelefon.com og samarbeidende personer eller institusjoner med det formål direkte markedsføring til disse brukerne , lage statistiske analyser og lage en spesiell database. akillitelefon.com kan endre bestemmelsene i denne personvernerklæringen når den finner nødvendig, forutsatt at den er publisert på siden sin på nettsiden akillitelefon.com.