Sekretess

akillitelefon.com, för att skydda din integritet och för att säkerställa att du drar nytta av den tekniska infrastrukturen som används på högsta nivå; har antagit olika integritetsprinciper för din personliga information och datasäkerhet. Inom ramen för dessa integritetsprinciper är det fastställt och förklarat att det ska implementeras på akillitelefon.com-webbplatsen och alla underwebbplatser angående datainsamling och/eller användning. Genom att besöka och/eller använda och/eller bli medlem på webbplatsen akillitelefon.com anses alla dessa principer ha accepterats av användaren. Den kan alltid göra korrigeringar och uppdateringar i avsnittet "Sekretesspolicy", utan föregående meddelande, i linje med den feedback som ska ges till den via en av kontaktadresserna som anges på sidan akillitelefon.com. akillitelefon.com kan uppdatera avsnittet "Sekretesspolicy" med jämna mellanrum och användaren kan besöka denna sektion med jämna mellanrum för att bli informerad om ny utveckling. akillitelefon.com kommer inte på något sätt att avslöja till tredje part någon personlig information och data som överförs till den elektroniskt av dess besökare eller användare via webbplatsen akillitelefon.com. akillitelefon.com kan samarbeta med många tredjepartsinstitutioner och organisationer på olika sätt för att kunna använda de tjänster och tjänster som den erbjuder mer effektivt. Detta samarbete kan vara genom reklam, sponsring, tillståndsmarknadsföring, datadelning och andra lagliga kommersiella metoder. akillitelefon.com deklarerar och förbinder sig att utföra auktoriserad kommunikation/marknadsföring i enlighet med lagarna i sin kommunikationsverksamhet, att inte kommunicera mot användarens begäran och att tillhandahålla verktyg som gör det möjligt för användaren att lämna systemet fri från ladda och enkelt. akillitelefon.com kommer aldrig att dela, sälja eller tillåta användning av personuppgifter och information som överförs till den med tredje part, förutom för de syften som förklaras ovan angående insamling av information. För att identifiera systemrelaterade problem på sajten och för att snarast lösa eventuella problem som kan uppstå på sajten akillitelefon.com, kan akillitelefon.com registrera användarnas IP-adresser vid behov och använda dessa register för dessa ändamål. Dessa IP-adresser kan användas av akillitelefon.com för att identifiera sina användare och besökare i allmänhet och för att samla in omfattande demografisk data. Skyldigheterna för lagring av trafikdata för webbplatsen akillitelefon.com som anges i lag nr 5651 är också reserverade. För att bli medlem på akillitelefon.com genom att registrera sig eller dra nytta av olika tjänster och innehåll utan att vara medlem kan besökare skicka en del av sina personuppgifter (namn, efternamn, telefonnummer, postadress, e-postadress, etc.) .) till akillitelefon.com genom formulär, de måste ges. Denna information, som akillitelefon.com kan begära vid registrering, kan komma att sparas i systemet. Denna personliga information som överförs kan också användas för att kontakta användare vid behov. Den information som kan begäras av akillitelefon.com eller den information som överförs av användaren eller den relevanta informationen som avslöjas i de transaktioner som görs via webbplatsen används av akillitelefon.com och andra personer och institutioner i samarbete med den endast för olika statistiska utvärderingar, auktoriserad kommunikation och marknadsföring, data, utan att avslöja användarens identitet på något sätt. Det kan användas i situationer som basbyggande och marknadsundersökningar. akillitelefon.com kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser på webbplatsen. Den kan publicera annonser och/eller ansökningsformulär för olika tjänster från kontrakterade tredje parter. Det kan leda användare till annonsörens webbplats eller kontrakterade tredje parter genom dessa formulär och annonser. akillitelefon.com tar inget ansvar för sekretesspraxis och policyer för andra webbplatser som nås via denna länk eller innehållet de innehåller. Personlig information om användaren förstås som namn och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och all annan information som är avsedd att identifiera användaren. akillitelefon.com kommer inte att lämna ut någon av personuppgifterna till företag och tredje parter som akillitelefon.com inte samarbetar med, om inte annat anges i denna integritetspolicy. akillitelefon.com kommer att kunna avslöja användarnas information till tredje part genom att gå utöver bestämmelserna i denna sekretesspolicy i de fall som anges nedan. Dessa situationer är; • Lag, förordning, förordning m.m. I de fall där det är nödvändigt att följa de skyldigheter som åläggs de rättsregler som utfärdats och är i kraft av de behöriga rättsliga myndigheterna, i fall som rör uppfyllandet av kraven i avtalen mellan akillitelefon.com och dess användare och deras genomförande, en utredning eller utredning utförd i enlighet med den processuella metoden av behöriga administrativa och/eller rättsliga myndigheter I de fall information om användarna begärs i linje med utredningen, i de fall det är nödvändigt att lämna information för att skydda rättigheterna eller användarnas säkerhet accepterar akillitelefon.com skyldigheten att hålla den konfidentiella information som ges till den strikt privat och konfidentiell, att hålla den hemlig och att säkerställa och upprätthålla konfidentialitet. Med detta meddelande åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och att visa all sin due diligence för att förhindra att hela eller delar av det kommer in i det offentliga området eller obehörig användning eller avslöjande till tredje part. akillitelefon.com kan få information om användare och användares användning av akillitelefon.com webbplats genom att använda cookies, som är en teknisk kommunikationsfil. De tekniska kommunikationsfilerna i fråga består av små textfiler som en webbplats skickar till användarens webbläsare för att lagras i huvudminnet. Den tekniska kommunikationsfilen underlättar internetanvändning i denna mening genom att lagra relevant status och enkla preferensinställningar för en webbplats på användarens dator. Denna tekniska kommunikationsfil syftar till att få statistisk information om hur många som använder webbplatsen i tidsmässigt förhållande, i vilket syfte, hur många gånger en person besöker den aktuella webbplatsen och hur länge de stannar, samt att producera annonser och innehåll med en dynamisk variation från användarsidor speciellt utformade för användare. De är designade och används för att hjälpa. Den tekniska kommunikationsfilen är inte utformad för att hämta någon annan personlig information från huvudminnet. De flesta webbläsare har varit beredda att acceptera denna tekniska kommunikationsfil under installationsfasen, dock kan användarna alltid ändra sin webbläsares inställningar om de så önskar så att den tekniska kommunikationsfilen inte placeras på deras dator eller att en varning ges när sådana en fil skickas. Den information som kan begäras från användare som svarar på periodiska eller icke-periodiska undersökningar som kan organiseras av akillitelefon.com på sajten kan också användas av akillitelefon.com och dess samarbetande individer eller institutioner för direkt marknadsföring till dessa användare, statistiskt. analysera och skapa en speciell databas. akillitelefon.com kan ändra bestämmelserna i denna sekretesspolicy närhelst den anser det nödvändigt, förutsatt att det publiceras på sin sida på akillitelefon.com webbplats.