Nezákonné oznámení

akillitelefon.com se zavázal respektovat duševní a průmyslová práva a osobní práva veřejnosti, obchodních partnerů a třetích stran, jakož i respektování zákonů a zákonů.

Pokud jde o obsah vytvořený členy a uživateli akillitelefon.com, „poskytovatel hostingu“ definovaný v zákoně č. 5651 o „regulaci vysílání na internetu a potírání zločinů páchaných prostřednictvím těchto vysílání“; slouží jako „poskytovatel obsahu“ pro obsah, který vytváří.

akillitelefon.com nemá žádnou povinnost kontrolovat, zda obsah vytvořený jeho uživateli a členy není v rozporu se zákonem. akillitelefon.com přijal metodu „VAROVÁNÍ A ODSTRANĚNÍ“ pro nezákonný obsah a obsah, o kterém se předpokládá, že porušuje práva třetích stran.

Fyzické a právnické osoby, držitelé sousedních nebo souvisejících práv nebo profesní sdružení, kteří tvrdí, že některý obsah na akillitelefon.com porušuje osobní práva, duševní a průmyslová práva,

• URL adresa obsahu porušujícího autorská práva a předmět obsahu porušujícího autorská práva,

• Jde-li o fyzickou osobu, doklad prokazující její totožnost, jde-li o právnickou osobu, doklad o registraci komory, jde-li o profesní sdružení, žádost s podpisem oprávněné osoby,

• plná moc, je-li použita plná moc,

• doklad prokazující, že má nárok na žádosti o duševní a průmyslová práva,

• Celé jméno / titul a otevřené kontaktní adresy,

za předpokladu, že akillitelefon.com [chráněno e-mailem] mohou zasílat upozornění na svou e-mailovou adresu. Žádosti a stížnosti zaslané na tuto adresu elektronické komunikace budou prozkoumány právní službou, bude-li to považováno za nutné, obsah, který je předmětem porušení, bude ze systému akillitelefon.com co nejdříve odstraněn a adresát bude informován.