Ulovlig varsel

akillitelefon.com har vedtatt å respektere de intellektuelle og industrielle rettighetene og personlige rettighetene til publikum, forretningspartnere og tredjeparter, samt respektere loven og loven.

Når det gjelder innholdet opprettet av akillitelefon.com-medlemmer og brukere, er "vertsleverandøren" definert i lov nr. 5651 om "Regulering av kringkastinger på Internett og bekjempelse av forbrytelser begått gjennom disse sendingene"; den fungerer som en "innholdsleverandør" for innholdet den produserer.

akillitelefon.com har ingen forpliktelse til å sjekke om innholdet som er laget av brukere og medlemmer er i strid med loven. akillitelefon.com har tatt i bruk metoden "ADVARSEL OG FJERN" for ulovlig innhold og innhold som antas å krenke rettighetene til tredjeparter.

Virkelige og juridiske personer, nabo- eller nærstående rettighetshavere eller profesjonelle foreninger, som hevder at noe av innholdet på akillitelefon.com bryter med personlige rettigheter, intellektuelle og industrielle rettigheter,

• URL-adressen til det krenkende innholdet og emnet for det krenkende innholdet,

• Hvis det er en reell person, et dokument som viser dens identitet, hvis det er en juridisk person, et kammerregistreringsdokument, hvis det er en profesjonell sammenslutning, et forespørselsbrev med underskrift av den autoriserte personen,

• Fullmakt dersom det benyttes fullmakt,

• Et dokument som viser at han har rett til forespørsler om intellektuelle og industrielle rettigheter,

• Fullt navn/tittel og åpne kontaktadresser,

forutsatt at akillitelefon.com [e-postbeskyttet] kan sende varsler til sin e-postadresse. Forespørsler og klager som når denne elektroniske kommunikasjonsadressen vil bli undersøkt av den juridiske tjenesten, hvis det anses nødvendig, vil innholdet som er gjenstand for brudd fjernes fra akillitelefon.com-systemet så snart som mulig og adressaten vil bli informert.